Uitvaartverzekering en Psychische klachten

Dat je komt te overlijden staat vast. Wanneer je komt te overlijden, dat is meestal niet bekend. De leeftijd waarop je de uitvaartverzekering afsluit, is van invloed op de te betalen premie. Hoe jonger je de verzekering afsluit, des te lager is veelal de premie.

Als je een uitvaartverzekering wilt afsluiten, moet je standaard een aantal vragen naar waarheid beantwoorden. Zo zal aan jou worden gevraagd, of je klachten hebt of hebt gehad. Dit heeft niet alleen betrekking op lichamelijke, maar ook op psychische klachten.

Voor de verzekeraar is dit van groot belang. Als jij namelijk een risicofactor bent, loopt de verzekeraar meer risico op vroegtijdig uitkeren bij overlijden. Door het invullen van een gezondheidsverklaring, kan de verzekeraar een risico-inschatting maken. De gezondheidsverklaring zal door een medisch adviseur worden beoordeeld en worden teruggekoppeld aan de verzekeringsmaatschappij.

Uitvaartverzekering en psychische klachten

Als het advies van de medisch adviseur negatief is, kan de verzekeringsmaatschappij besluiten, jou uit te sluiten van een uitvaartverzekering, of jou een hogere premie te laten betalen. Dit alles om zich in te dekken voor het risico dat jij eerder overlijdt door de psychische klachten. De uitvaartverzekering zal dan immers eerder te gelde worden gemaakt. De uitsluiting wordt door velen als discriminerend ervaren. Je gezondheid is immers niet altijd te beïnvloeden. Niet bij lichamelijke klachten en ook niet bij psychische klachten. Het verloop van je leven heb je niet altijd in de hand.

Mededelingsplicht

Het lijkt verleidelijk om te zwijgen over je psychische klachten, of om niet de hele waarheid te vertellen. Toch is dit niet aan te raden. Hiermee schend je namelijk de mededelingsplicht. Als wordt geconstateerd dat jij foutieve informatie hebt verstrekt, kan de verzekeraar de verzekering stopzetten. Ook is het mogelijk dat de verzekeraar besluit niet uit te keren bij jouw overlijden. Hiermee leg je het probleem dus neer bij jouw naasten, die dan voor de kosten van de uitvaart komen te staan.

Verzekeren ondanks psychische klachten

Heb je geprobeerd een uitvaartverzekering af te sluiten, maar ben je afgewezen door de verzekeringsmaatschappij? In dat geval loont het zich toch, om het bij een andere verzekeringsmaatschappij te proberen. Een verzekeraar mag jou namelijk niet vragen of jij om medische redenen bij een andere maatschappij geweigerd bent.

Koopsompolis

Lukt het jou toch niet om een verzekering af te sluiten, met jouw psychische klachten, dan kan je een koopsompolis overwegen. In de meeste gevallen geldt hier geen medische selectie. Als er al voorwaarden zijn, dan zijn die veel flexibeler dan bij een uitvaartverzekering. Bij een koopsompolis betaal je eenmalig een bedrag. Dit bedrag groeit doordat het lange tijd vaststaat en er winst van de verzekeraar bij komt. Bij overlijden heb je dan de beschikking over een veelal toereikend bedrag, om de uitvaart mee te bekostigen.

Goedkoopste uitvaartverzekering vinden

Bent je opzoek naar de goedkoopste uitvaartverzekering? Totaalbesparen.com toont een overzicht met de goedkoopste uitvaartverzekeraars.